Språksterk – Hvordan kan barnehagene jobbe for å bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling i flerspråklige områder?

Film: Hva er Språksterk?